Home Моят Данъкъ Биволъ / My Bivol Tax

Моят Данъкъ Биволъ / My Bivol Tax

by bivol

След успешна идентификация на тази страница ще можете да видите всички Ваши транзакции и да свалите разписки за тях. Тук ще можете да управлявате Вашия месечен “Данъкъ Биволъ”, да го прекратите или да подновите банковата карта, ако е изтекла. Ако имате затруднения, моля вижте тази страница с подробни инструкции.

You must be logged in to view your donation history. Please login using your account or create an account using the same email you used to donate with.

Log into Your Account